Grupa Elektrim – budynki biurowe
Nazwa
projektu
Grupa Elektrim – budynki biurowe
Adres/
lokalizacja
Warszawa ul. Pańska i ul. Przyce
Sektor
działalności
Nieruchomości biurowe
Status
UMOWA SERWISOWA
Zakres
prac
Serwis

Grupa Elektrim – budynki biurowe

Spółka MAAT4 jest odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz obsługę serwisową prewencyjną urządzeń, układów, instalacji i systemów technicznych obiektów położonych w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, ul. Pańskiej 81/83, ul. Pańskiej 85A oraz przy ul. Przyce 20M i ul. Przyce 18A.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony i dotyczy wszystkich instalacji technicznych obiektu, a w szczególności ochrony pożarowej, systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wentylacji i klimatyzacji oraz wyposażenia technicznego.

Nazwa
projektu
Grupa Elektrim – budynki biurowe
Adres/
lokalizacja
Warszawa ul. Pańska i ul. Przyce
Sektor
działalności
Nieruchomości biurowe
Status
UMOWA SERWISOWA
Zakres
prac
Serwis
< powrót