Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Nazwa
projektu
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Adres/
lokalizacja
ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa
Sektor
działalności
Edukacja
Status
ZAKOŃCZONY
Zakres
prac
Instalacje elektryczne, Instalacje teletechniczne, Systemy ochrony pożarowej.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Pałac Czapskich, siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał w końcu XVII wieku i jest objęty ochroną konserwatorską. Budynek ten był siedzibą wielu znanych rodzin arystokratycznych, a do 1912 roku znajdowały się w nim Zbiory Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Pałac poddawany był wielokrotnym przebudowom, a podczas II Wojny Światowej uległ poważnym zniszczeniom. Odbudowano go w latach 1948-59 i od 1962 r. udostępniono ASP.

W ramach projektu „Akademia otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”, spółka MAAT4 wykonała prace w zakresie instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Inwestycja nie obejmowała zmiany bryły budynku, a przebudowę wnętrz – uporządkowanie podziału pomieszczeń, usunięcie wtórnych naleciałości, dostosowanie do obecnych przepisów oraz potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej, a także zmianę zagospodarowania terenu. 

Maat4 wykonał min. instalacje elektryczne, w tym: elektroenergetyczne przyłącza niskiego napięcia, rozdzielnicę główną, trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające, zasilanie urządzeń sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, zasilanie urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, klap oddymiających, gniazd ogólnych i komputerowych, oświetlenie, instalację odgromową, elektryczną w pomieszczeniach węzła cieplnego oraz instalacje teletechniczne, w tym: teleinformatyczne, systemu przyzywowego, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Nazwa
projektu
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Adres/
lokalizacja
ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa
Sektor
działalności
Edukacja
Status
ZAKOŃCZONY
Zakres
prac
Instalacje elektryczne, Instalacje teletechniczne, Systemy ochrony pożarowej.
< powrót