Kiedy zapłacimy 8% VAT, a kiedy 23% VAT za instalację fotowoltaiczną?

Oliver Wendell Holmes Jr., sędzia Sądu Najwyższego w USA, powiedział kiedyś „podatki są ceną, jaką płacimy za rozwój cywilizacyjny”. W tym zdaniu kryje się ziarenko prawdy, szczególnie jeśli odniesiemy je do fotowoltaiki – technologii, która wykorzystując promieniowanie słoneczne, generuje zieloną energię. Podatek to popularna danina składana do państwa praktycznie przy każdej okoliczności. Nie inaczej jest z montażem paneli słonecznych. Tu także nowi użytkownicy muszą liczyć się z odpowiednim naliczeniem, które później może przysłużyć się do transformacji energetycznej kraju. W tym artykule wyjaśnimy, jaka jest stawka VAT na instalacje fotowoltaiczne oraz czy możliwy jest jej zwrot.

VAT fotowoltaika – ile wynosi?

VAT na panele fotowoltaiczne funkcjonuje od początku rewolucji energetycznej w Polsce. Początkowo zapisy dokumentów normatywnych nie były jednoznaczne i powodowały szereg nieporozumień. Dopiero ustawa z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, ujednoliciła interpretacje i wprowadziła aktualny, powszechnie akceptowany kompromis. Stawka VAT na panele fotowoltaiczne może przyjmować dwie wartości. Poniżej wyjaśniamy, kiedy stosować VAT 8%, a kiedy 23%.

VAT 8% – dla kogo?

Stawka 8% VAT przysługuje inwestorom indywidualnym. Preferencyjne warunki są możliwe do zastosowania, gdy montaż odbywa się w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Chodzi tu o wszystkie domy o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2 i mieszkania, w których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2. Warunkiem naliczenia 8% VAT na fotowoltaikę jest wykorzystanie wytworzonej energii wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

Obniżony VAT na instalacje fotowoltaiczne premiuje zatem:

  • gospodarstwa domowe ulokowane w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym – w tym także fotowoltaika na budynku gospodarczym.
  • rolników, ale tylko pod warunkiem, że panele solarne pracują na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – tu ponownie warunkiem jest nieprzekraczanie wskazanej wyżej powierzchni użytkowej. Ponadto w tym wypadku montaż instalacji PV musi być częścią szerszych działań termomodernizacyjnych.
  • mieszkańców bloków i budynków wielorodzinnych – gdy powierzchnia lokalu nie przekracza 150 m2.

Stawka 8% VAT przysługuje niezależnie od tego, czy montaż odbywa się na dachu, gruncie czy elewacji obiektu. W przypadku, gdy nasz dom jest na tyle duży, że jego powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, istnieje możliwość częściowego zastosowania stawki preferencyjnej.

Montaż instalacji fotowoltaicznej – stawka VAT 23%

Wyższy VAT na panele fotowoltaiczne zapłacimy, gdy instalacja będzie wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców wspierających tym krokiem swoją pozycję konkurencyjną, jak i rolników, gdy panele słoneczne zasilają proces produkcji lub hodowli (także fotowoltaika na budynku gospodarczym). Stawka 23% VAT naliczana będzie także dla:

  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – pod warunkiem, że obiekt nie spełnia wymogów objętych społecznym programem mieszkaniowym.
  • Jednostek publicznych – chodzi o różnego rodzaju szkoły, przedszkola, budynki urzędów gmin, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków czy świetlice wiejskie.

Zwrot VAT – fotowoltaika

VAT na instalacje fotowoltaiczne może zostać skutecznie odzyskany. Dotyczy to różnych grup społecznych, w ramach odmiennych narzędzi finansowych:

  • podatników rozliczających się według skali podatkowej, stosujących jednolitą stawkę podatkową lub korzystających z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych – ulga teromodernizacyjna,
  • rolników opłacających podatek rolny,
  • przedsiębiorców.

Fotowoltaika podatek – ulga termomodernizacyjna

Ulgę termomodernizacyjną wprowadzono w 2019 roku. Od tego czasu skorzystały z niej miliony Polaków. To narzędzie finansowe pozwala na odliczenie fotowoltaiki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Aby uzyskać zwrot, niezbędne jest wypełnienie załącznika PIT/0 i przeniesienie kwoty odliczenia do zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Ulga przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, jak i osobom stosującym jednolitą stawkę podatkową bądź korzystającym z ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych. VAT na instalacje fotowoltaiczne może zostać zwrócony na rzecz właścicieli lub współwłaścicieli domków jednorodzinnych. Mowa tu zresztą nie tylko o VAT. Kwotę ostatecznej ulgi określa się, biorąc pod uwagę faktycznie poniesione koszty potrącone o przyznane dofinansowania z programów Mój Prąd lub Czyste Powietrze (zakaz podwójnego finansowania).

Fotowoltaika podatek – ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Także gospodarstwa rolne montujące fotowoltaikę na cele działalności gospodarczej mogą liczyć na zwrot podatku. Tu podobnie jak z ulgą termomodernizacyjną nie mówimy wprost o VAT, ale o odpisie rocznym. Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, płatnikom podatku rolnego, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska (takich jak panele solarne), przysługuje ulga inwestycyjna w wysokości 25% wartości instalacji. Ulga jest więc nawet wyższa, niż wynosi VAT na panele fotowoltaiczne.

Fotowoltaika podatek – odliczenie od podatku dochodowego

Hotele, baseny, firmy budowlane czy zakłady usługowe, jeśli są czynnym podatnikiem VAT, mają prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Inaczej mówiąc, klientowi biznesowemu przysługuje prawo zwrotu VAT za zakupione panele słoneczne. To kluczowa informacja wpływająca na zoptymalizowanie stopy zwrotu z inwestycji.

Podatek VAT fotowoltaika – podsumowanie informacji

Stawka 8% VAT jest stosowana dla dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Do tej kategorii zaliczamy także montaż paneli słonecznych. Fotowoltaika na budynku gospodarczym, domu jednorodzinnym czy mieszkaniu o powierzchni do 150 m2 – w każdym z tych przypadków możemy użyć preferencyjnych warunków podatkowych. Z kolei wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą liczyć się z 23% VATem. Jeśli są czynnym podatnikiem, mają prawo starać się o zwrot VAT. Fotowoltaika dla klienta biznesowego jest dzięki temu jeszcze bardziej opłacalna.

Popularne Aktualności Maat4