Jak uniknąć opłaty mocowej?

Wprowadzona wraz z początkiem 2021 roku opłata mocowa obciąża każdego odbiorcę energii elektrycznej. Przyczyniła się ona do solidnego wzrostu rachunków za prąd, a najbardziej uderzyła po kieszeniach przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę, zużywają więcej energii niż indywidualni odbiorcy. Sposób naliczania opłaty mocowej jest inny w przypadku gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

  • Czy można minimalizować opłatę za energię?
  • Jak obniżyć opłatę mocową lub jej uniknąć?
  • Jakie są sposoby obniżenia rachunków za prąd?

Przedstawiamy porady, jak płacić mniej za energię elektryczną.

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe i bezproblemowe dostawy prądu. Kiedy zużycie energii jest największe, elektrownie mogą mieć problemy z utrzymaniem produkcji wystarczającej ilości prądu dla wszystkich odbiorów. Właśnie dlatego, należy utrzymywać rezerwy. Do tego celu są jednak niezbędne odpowiednie fundusze – stąd wprowadzenie opłaty mocowej, która ma właśnie za zadanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. URE (Urząd Regulacji Energetyki) podkreśla, że środki z opłaty mocowej płynące do budżetu zostaną przeznaczone na modernizację istniejących elektrowni oraz budowę nowych. Począwszy od 2021 roku, wysokość opłaty mocowej będzie ogłaszana do 30 września każdego roku.

Wysokość opłaty mocowej

Na wysokość opłaty mocowej wpływa ilość zużytego prądu oraz rodzaj konsumenta – odbiorca indywidualny poniesie inne koszty niż przedsiębiorstwo.

W przypadku przedsiębiorstw, w celu obliczenia opłaty mocowej, rozpatruje się wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci na przestrzeni 15 godzin. Wysokość opłaty wynosi 0,0762 zł/kWh i jest ona naliczana w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 22:00 z wyłączeniem świąt. Przyjmuje się, że z 4,5 miliarda, które mają wpłynąć do budżetu, przedsiębiorstwa zapłacą około 80% tej sumy. Wszystkie firmy, które zużywają prąd w GWh, poniosą największe koszty. Warto wspomnieć, że nawet mniejsze przedsiębiorstwa mogą się liczyć ze sporymi opłatami.

Opłata mocowa obciąża budżet każdego przedsiębiorstwa, jednak istnieje kilka sposób na to, by jej wysokość nieco obniżyć.

Opłata mocowa przy fotowoltaice

Instalacja fotowoltaiczna to najskuteczniejszy sposób na znaczne obniżenie opłaty mocowej. Każde przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednią ilością wolnego miejsca (na dachu lub na gruncie) może sporo zaoszczędzić. Wyprodukowany przez własną elektrownię słoneczną prąd zmniejsza ilość energii pobieranej z sieci – tym samym obniża sumę opłaty mocowej.

Panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną, dostarczając prąd stały, który następnie jest przekształcany w prąd zmienny (dokładniej przemienny) przez inwerter. Dzięki inwestycji w fotowoltaikę produkuje się własną energię elektryczną, a tym samym opłata mocowa jest mniejsza. Przedsiębiorstwo wykorzystuje na swoje potrzeby energetyczne samodzielnie wyprodukowany prąd. Opłata mocowa dalej figuruje w kosztach, niemniej jest ona znacznie niższa niż standardowa składka. W przypadku przedsiębiorstw coraz większą popularnością cieszą się również magazyny energii, pozwalające na samodzielne magazynowanie prądu.

Inne sposoby na obniżenie opłaty mocowej

Oprócz fotowoltaiki istnieją jeszcze dodatkowe sposoby, by obniżyć wysokość opłaty mocowej:

  • Zmiana godzin poboru energii

Opłata mocowa jest naliczana w dni powszednie, w godzinach od 7.00 do 22.00. Organizacja pewnych procesów poza tymi godzinami pozwala obniżyć rachunki. Jest to możliwe do wcielenia w życie w przypadku automatycznych czynności, które nie wymagają obecności pracownika. 

  • Podniesienie efektywności energetycznej

Nakłady poniesione na różne inwestycje, takie jak rekuperacja, wymiana urządzeń na energooszczędne, docieplanie pomieszczeń, pompy grzewcze, zawsze są opłacalne i przyczyniają się do obniżenia rachunków.

  • Inteligentne systemy zarządzania energią w firmie

Inteligentne systemy zarządzania energią pozwalają obniżyć rachunki. Dzięki nim można w prosty sposób sterować urządzeniami w firmie, a tym samym oszczędzać prąd. Inteligentne systemy zarządzania energią analizują dane i na tej podstawie uczą się i poprawiają swoje działanie. Mogą one wykorzystywać nie tylko dane wewnętrzne, ale również te, płynące z otoczenia – czyli np. warunki pogodowe.

Podsumowanie

Mimo tego, że instalacja fotowoltaiczna na początku wymaga inwestycji ze strony przedsiębiorstwa, to stanowi ona idealne rozwiązanie dla firm, pozwalające na obniżenie opłat za energię elektryczną. Fotowoltaika jest ekologiczna i przyszłościowa. Warto dodatkowo zainteresować się inteligentnymi systemami zarządzania energią w firmie – dzięki temu możliwe będzie optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii. 

Popularne Aktualności Maat4