Jak obliczyć przewidywane roczne zużycie prądu w domu?

W gospodarstwach domowych permanentnie przybywa urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Coraz popularniejsze staje się także pozyskiwanie ciepła i chłodu poprzez użycie pomp ciepła lub klimatyzacji. To wszystko przekłada się na wyższe rachunki, co przy rosnących cenach energii elektrycznej prowadzi do zachwiania równowagi budżetu domowego. Pomocne może się okazać obliczenie zużycia prądu. W tym kontekście warto prześledzić takie pojęcie jak zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego czy średnie zużycie prądu.

Oblicz zużycie prądu – jakie sprzęty wziąć pod uwagę?

Energia elektryczna jest niezbędna do oświetlenia obiektu, zasilenia układu hydraulicznego, obsługi lodówki, piekarnika, pralki, suszarki czy systemu ogrzewania. To właśnie te elementy odpowiadają za większość zużycia prądu. Roczne zużycie energii zależy także od ilości i częstotliwości używania mniejszych urządzeń. Chodzi tu między innymi o telewizory, laptopy, ładowarki do smartfonów, systemy alarmowe, bramy wjazdowe, iluminacje, wiatraki i wiele innych. Każdy dom ma własne przyzwyczajenia, przez co baza urządzeń wykorzystywanych do obliczania zużycia prądu zmienia się. Jednym z kluczowych elementów wpływających na średnie zużycie prądu w domu jednorodzinnym jest liczba użytkowników. Im więcej osób mieszka pod danym adresem, tym wyższe będzie zużycie prądu.

Jak obliczyć zużycie prądu z licznika?

Zastanawiasz się jak obliczyć prąd pobierany przez dany sprzęt? Pomocny może się okazać prosty wzór:

moc urządzenia (kW) x czas użycia sprzętu (h) = wolumen zużytej energii (kWh).

Parametr mocy urządzenia znajdziemy na obudowach, tabliczkach znamionowych lub kartach katalogowych poszczególnych sprzętów elektrycznych. Przystępując do szczegółowej analizy zapotrzebowania na energię elektryczną, należy założyć określony czas, przez jaki urządzenie pracuje w ciągu doby. Jeśli nie mamy pewności, jak często z niego korzystamy, warto przeprowadzić kilkudniową obserwację. Błędne założenia mogą bowiem poskutkować znaczącymi rozbieżnościami w stosunku do ostatecznych wartości ujętych na fakturze.

Jak obliczyć pobór prądu – przykład

Ręczne obliczenie zużycia prądu wymaga cierpliwości. W naszym przykładzie rozważymy działanie blendera kielichowego o mocy 2000W, który uruchamiamy każdego dnia na piętnaście minut w celu rozdrobnienia posiłków dla dzieci.

2 kW (=2000 W) x 0,25 h (=15 min.) = 0,50 kWh

Roczne zużycie energii dla tego urządzenie wyniesie zatem 0,50 kWh x 365 = 182,5 kWh.

By obliczyć łączne opłaty z tytułu użytkowania blendera w ciągu roku, należy przemnożyć wskazane zużycie prądu przez stawkę za 1 kWh podaną w umowie z dostawcą. Zakładając, że jest to 0,75 zł, otrzymujemy około 137 złotych.

Uzyskany tym sposobem wynik odpowiada rocznemu zużyciu energii dla danego urządzenia i opłatom, jakie ono wygeneruje. Chcąc określić średnie zużycie prądu w domu jednorodzinnym, tę operację należy przeprowadzić dla każdego urządzenia pobierającego prąd.

Ile kWh na dom? Użycie kalkulatora

Aby dowiedzieć się, ile wyniesie przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w domu jednorodzinnym, można się także posłużyć specjalistycznym kalkulatorem. Tego typu rozwiązania są dostępne na witrynach internetowych operatorów sieci dystrybucyjnych. Podczas użytkowania narzędzia niezbędne będzie wskazanie ilości mieszkańców, dobranie użytkowanych sprzętu, a także wprowadzenie tych, których nie zawiera gotowa lista. Uzyskany w ten sposób rezultat nie będzie jednak kompletny, ponieważ kalkulator pomija koszt zużycia prądu dla oświetlenia zewnętrznego, kotłów centralnego ogrzewania, automatyki bramowej i wielu innych. Ostateczny wynik może zatem znacząco różnić się od finalnej kwoty ujętej na rachunku za prąd. Dobrze jednak pokazuje, które urządzenia generują najwyższe koszty eksploatacyjne. Podobną rolę pełnią nowoczesne mierniki.

Obliczenie zużycia prądu – mierniki

Nowoczesne mierniki pozwalają na badanie natężenia prądu, oporu elektrycznego oraz napięcia elektrycznego. Stosując je, w prosty sposób ustalimy, które sprzęty pobierają najwięcej energii. Dzięki temu będziemy mogli je zastąpić innymi, o efektywniejszych parametrach bądź ograniczyć ich pracę.

Średnie zużycie prądu w mieszkaniu – czy da się zmniejszyć?

Przytoczony wcześniej wzór wskazuje na dwie zmienne, które wpływają na łączne zużycie prądu danego urządzenia. Chodzi tu o moc oraz czas użytkowania. Im nasz park maszynowy jest nowocześniejszy i bardziej energooszczędny, tym naturalnie wynik obliczonego prądu będzie przyjmować wartości bliższe naszym oczekiwaniom. Dobrym pomysłem jest także odłączanie nieużywanych sprzętów od zasilania. Warto pamiętać, że pozostawione w kontaktach ładowarki wpływają ostatecznie na wysokość faktury za prąd.

To oczywiście nie koniec możliwości, jakie stoją przed współczesnym człowiekiem. Jeśli trudno nam zmniejszyć średnie zużycie prądu w domu jednorodzinnym, a jednocześnie chcemy ograniczyć zobowiązania wobec zakładu energetycznego, możemy skorzystać z odnawialnych źródeł energii lub zmienić taryfę.

Jak obliczyć pobór prądu – fotowoltaika skutecznie zmniejsza rachunki

Niezależnie od tego, czy nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną jest wysokie czy niskie, dobrym pomysłem jest montaż paneli słonecznych. Mikroinstalacja fotowoltaiczna wykorzystuje promieniowanie słoneczne, które dzięki falownikowi jest zmieniane na prąd zmienny zasilający wszystkie urządzenia w domu. Dobrze dobrana instalacja pozwala nam zminimalizować rachunki za prąd. Zabezpiecza nas także przed kolejnymi podwyżkami. Dzięki atrakcyjnym dofinansowaniom inwestycja zwraca się w ciągu zaledwie kilku lat.

Jak obliczyć zużycie prądu – zmiana taryfy

Skuteczna w walce z wysokimi opłatami może być także zmiana taryfy. Jeśli urządzenia użytkowane w domu mają możliwość programowania, dobrym pomysłem będzie ich uruchamianie w godzinach nocnych. W ten sposób w taryfie G12 zapłacimy mniejszą stawkę za pobór energii. Zmiana planu cenowego jest bezpłatna, jeśli dokonujemy jej nie częściej niż raz do roku. W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do swojego sprzedawcy i poczekać na zaprogramowanie licznika. Potencjalne oszczędności z korekty taryfy mogą wynieść nawet kilkaset złotych w skali roku.

Jak obliczyć zużycie prądu z licznika – podsumowanie

Obliczanie prądu niezbędnego do zasilenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w domu jednorodzinnym nie jest trudne, ale wymaga podjęcia określonych czynności. Mamy do wyboru dwie metody szacunkowe – matematyczną oraz informatyczną. Pierwsza zakłada ręczne obliczenia z wykorzystaniem parametrów energetycznych i czasu użytkowania. Druga uzyskuje te same wyniki, ale w inny sposób – dzięki wprowadzeniu danych do specjalistycznego kalkulatora. Jeśli nasze średnie zużycie prądu jest zbyt wysokie i wpływa negatywnie na równowagę budżetową, warto rozważyć opcje zmniejszające rachunki. Chodzi tu przede wszystkim o inwestycję w nowoczesne, energooszczędne urządzenia, fotowoltaikę lub zmianę taryfy energii elektrycznej.

Popularne Aktualności Maat4