Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej?

Cena energii elektrycznej w Polsce rośnie każdego roku. Styczeń 2022 nie jest w tym zakresie żadnym wyjątkiem. Ta tendencja powinna martwić nie tylko gospodarstwa domowe, ale także przedsiębiorstwa. Te drugie mogą stracić na podwyżkach nawet więcej, bo im wyższy pobór energii, tym oddziaływanie zmian w skali całego roku bardziej obciąża budżet. Mówimy tu już nie o kilku, ale nawet o kilkudziesięciu tysiącach złotych. Głównym czynnikiem powodującym kolejne modyfikacje jest cena 1 kWh prądu. Ile tak naprawdę wynosi obecnie koszt 1 kWh energii elektrycznej? Dlaczego cena kilowatogodziny nadal wzrasta? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

W Polsce nie ma jednej ceny kilowatogodziny obowiązującej dla każdego konsumenta. W zależności od umiejscowienia instalacji, użytkowanej taryfy oraz cennika danego zakładu energetycznego, różnica może wynieść nawet do 10 groszy za kilowatogodzinę. Biorąc pod uwagę wartość uśrednioną, na początku 2022 roku przeciętny koszt 1 kWh wynosi 77 groszy. Warto w tym miejscu odnotować, że jeszcze rok wcześniej za tę samą kilowatogodzinę płaciliśmy o 3 grosze mniej, a w 2019 roku obowiązywała cena 61 groszy za kilowatogodzinę. Cena była więc zdecydowanie niższa.

Ile kosztuje kWh u różnych sprzedawców?

W Polsce działa pięciu operatorów systemu dystrybucyjnego: Innogy, Enea, Energa, Tauron, PGE. Każdemu podlega określony rejon geograficzny. Podwyżka ceny energii elektrycznej nie może być dokonywana w sposób swobodny. Każdy z OSD zobligowany jest do przestrzegania decyzji i regulacji URE. Aby sprawić, że cena taryf wzrośnie, niezbędne jest złożenie właściwego wniosku, a następnie oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie. Z taką sytuacją spotkaliśmy się w grudniu 2021 roku, gdy wszyscy operatorzy zgodnie poprosili o zmianę ceny 1 kWh prądu. Aktualnie najmniej korzystne rozwiązania proponowane są przez Energę, gdzie koszt kilowatogodziny prądu wynosi aż 80 groszy. Pozostałe stawki kształtują się następująco:

  • PGE rejon Łódź, Lublin, Białystok, Radom, Kielce i Rzeszów proponują swoim klientom cenę na poziomie 78 groszy za 1 kWh.
  • Tauron rozbija swoje ceny na dwie podstawowe grupy. Dla odbiorców z Wrocławia, Opola i Krakowa wynosi ona 73 grosze za kilowatogodzinę. Z kolei dla mieszkańców rejonu Gliwic i Katowic cena 1 kWh to już 79 groszy.
  • Podobną cenę uiszczają mieszkańcy Mazowsza do OSD Innogy, tj. 79 groszy.
  • Stosunkowo najkorzystniej wygląda oferta Enea, która proponuję cenę na poziomie 72 groszy za kWh.

Ile kosztuje prąd? Aby oszacować wysokość rachunku w danej miejscowości, należy przemnożyć liczbę pobranych kilowatogodzin przez podany wyżej koszt. Przykładowo dla zapotrzebowania na poziomie 500 kWh miesięcznie w Poznaniu adekwatny będzie rachunek o wysokości 360 zł. To samo zapotrzebowanie dla mieszkańca Gdańska kosztować będzie już 400 zł.

Ile kosztuje kilowatogodzina prądu w różnych taryfach?

Zastanawiają się Państwo, ile kosztuje kWh? Niezbędne jest odwołanie się do pojęcia taryf. W Polsce obowiązuje kilka taryf przeznaczonych dla różnych użytkowników, a każda zakłada odmienne zasady naliczania opłat za zużytą energię elektryczną. Rozróżniamy cztery główne grupy taryf: A (duże fabryki), B (duże firmy i gospodarstwa rolne), C (małe i średnie firmy) i G (klienci indywidualni). Kompletny symbol oprócz oznaczenia literowego zawiera także:

  • Dwie cyfry, z których pierwsza odnosi się do mocy umownej, zaś druga liczby stref czasowych.
  • Opcjonalny znak wyjaśniający sposób rozliczania stref czasowych, gdzie „a” rozumiemy jako podział na strefę szczytową i pozaszczytową, „b” dzienną i nocną, zaś „w” oznacza, że inne ceny stosowane są w dzień, w nocy i w weekend.

Informację o tym, ile kosztuje kilowatogodzina prądu w używanej przez nas taryfie, odnajdziemy w umowie ze sprzedawcą energii lub w cenniku dostępnym na jego stronie internetowej.

Ile kosztuje prąd – składniki rachunku za energię elektryczną

Kilowatogodzina energii wyceniana jest w oparciu o wartość różnych składowych. Płacimy nie tylko za zużytą energię, którą wcześniej sprzedawca odkupił z elektrowni, ale także za szereg innych ogniw. Ważnym elementem są opłaty za dystrybucję prądu. W tym wypadku ceny kilowatogodziny pokrywają koszty infrastruktury przesyłowej. Właściciel okablowania i liczników musi mieć przecież środki na bieżącą konserwację, kontrolę i usuwanie awarii. Do wymienionych wyżej opłat doliczane są także różnorodne narzuty państwowe. Koszt kilowatogodziny rośnie na skutek doliczenia opłaty kogeneracyjnej, opłaty mocowej oraz opłaty jakościowej. Ostatnią składową kosztu 1 kWh prądu są dodatkowe usługi. Mowa tu o różnego rodzaju udogodnieniach i przywilejach (e-faktura, ubezpieczenie, pomoc fachowców) oferowanych przez sprzedawcę.

Kilowatogodzina – cena po uwzględnieniu pomocy Państwa

Drastyczne wzrosty cen energii elektrycznej nie są mile widziane przez mieszkańców Polski. Z tego powodu od stycznia do maja 2022 roku gospodarstwa domowe zostały całkowicie zwolnione z akcyzy na prąd. Również stawka VAT została obniżona z poziomu 23% do 5%. Dodatkowo w pakiecie tarczy antyinflacyjnej przewidziano wypłacanie dodatku osłonowego oraz obniżenie ceny paliwa przez maksymalne zmniejszenie akcyzy. Dzięki tym pakietom realna cena kilowatogodziny będzie póki co niższa dla użytkowników. W kolejnym wachlarzu udogodnień, tak zwanej tarczy antyinflacyjnej 2.0, znalazło się miejsce na przedłużenie obniżki VAT na prąd.

Ile kosztuje kWh – dlaczego prąd drożeje?

Skąd w Polsce biorą się tak dynamiczne zmiany cen energii elektrycznej? Koszt 1 kWh prądu rośnie z uwagi na kilka współistniejących czynników. Przede wszystkim sprzedawcy powołują się na rosnące koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Trudno się z tym stanowiskiem nie zgodzić. Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii wzrastają bardzo dynamicznie. Kilowatogodzina prądu kupiona w 2021 roku była droższa niż ta z lat wcześniejszych. To jednak nie wszystko. O tym, ile kosztuje kilowatogodzina prądu, decydują także koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ich cena poszybowała w ostatnim czasie aż o 80% do góry. Niestety również przyszłość nie maluje się w różowych barwach. Kolejne podwyżki są tak naprawdę tylko kwestią czasu.

1 kilowat ile to wat – czas na optymalizację kosztów!

Wzrastające ceny kilowatogodziny są tendencją stałą. Co mogą zatem zrobić użytkownicy, aby nie tracić swoich oszczędności? W tym kontekście bardzo ważne jest odpowiednie podejście do zużycia prądu w gospodarstwie domowym czy firmie. Optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej polega nie tylko na rzadszym włączaniu oświetlenia, ale także na wymianie urządzeń na efektywne energetycznie. Potencjalne oszczędności są stosunkowo proste do osiągnięcia i oszacowania. Dobrym pomysłem jest w tym wypadku obliczenie, ile kilowatogodzin pobierają poszczególne urządzenia domowe, takie jak lodówka, pralka, telewizor, płyta indukcyjna, laptop i pompa ciepła. Aby to uczynić warto przypomnieć sobie podstawowe zasady matematyki. Zastanawiasz się ile wat to 1 kilowat i jak to przeliczyć na kilowatogodzinę? Odpowiedź jest prosta – jedna kilowatogodzina odpowiada 1000 watów energii elektrycznej zużywanej w ciągu 1 godziny. Biorąc pod uwagę ten przelicznik, sumę zużycia prądu przez dane urządzenie oraz cenę kilowatogodziny możemy obliczyć łączne zużycie oraz potencjalne oszczędności przy wymianie modelu na ten o niższej klasie energetycznej.

Ile kosztuje 1 kWh – pomysły na niższe rachunki

Jednym z kluczowych obszarów zużycia energii elektrycznej w domu i firmie jest oświetlenie. Oprawy LED zapewniają wyższy komfort świetlny niż starsze technologicznie jarzeniówki, oprawy metalohalogenkowe oraz lampy sodowe. Wymiana powinna być pierwszym krokiem w drodze ku zwiększeniu efektywności energetycznej obiektu. Im wyższa cena 1 kWh prądu, tym oszczędności z tego działania będą bardziej odczuwalne. Dużą gospodarnością cechują się także te przedsiębiorstwa, które racjonalizują chłodzenie hal lub pomieszczeń. Tu pomocne może być zastosowanie agregatów o wyższym współczynniku COP. Innym pomysłem jest właściwe zaizolowanie instalacji i armatury chłodniczej oraz stosowanie zamkniętych regałów z żywnością.

Odrębną grupę stanowią działania związane z wykonywaniem prostych czynności biurowych. Zwykłe odłączanie ładowarek po godzinach pracy czy gaszenie po sobie świateł pozwala na zrównoważenie kolejnych podwyżek cen prądu. Bardzo ważne może być także właściwe ogrzewanie pomieszczeń. Zakrywanie grzejników regałami czy biurkami, powodować będzie niższą skuteczność generowania ciepła. Jeśli nasza firma ogrzewana jest pompą ciepła lub innym zestawem napędzanym prądem, potencjalne straty mogą być znaczące. Jeśli z kolei w naszym budżecie znajdziemy odpowiednie środki inwestycyjne, najlepszym rozwiązaniem będzie montaż fotowoltaiki. Możliwość generowania energii z promieni słonecznych całkowicie wymazuje z naszej głowy pytanie, ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej.

Popularne Aktualności Maat4