Ile będą wynosić opłaty za prąd przy odpowiednio dobranej instalacji fotowoltaicznej?

Rachunki za prąd nieustannie rosną. Energooszczędne urządzenia w domu i w firmie w niewielkim stopniu są w stanie obniżyć te koszty. Przy ostatecznym rozliczeniu, okazuje się, że oszczędności są praktycznie niezauważalne. Właśnie dlatego warto zainteresować się konkretnym rozwiązaniem. Jednym z najskuteczniejszych jest fotowoltaika, która pozwala zredukować koszty, a przy tym jest ekologiczna.

  • Czy panele słoneczne obniżają rachunki za prąd?
  • Czy cały system przyczyni się do całkowitej redukcji kosztów za energię?
  • Co wchodzi w skład rachunku za prąd?

W artykule znajdują się odpowiedzi na powyższe pytania.

Z czego składa się rachunek za prąd przy fotowoltaice?

Rachunki za prąd nie obejmują jedynie energii elektrycznej, którą zużywamy. Na koszty składają się też inne opłaty. Przy panelach słonecznych są one jednak znacznie niższe. Instalacja fotowoltaiczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie rachunków za prąd, czyli na zaoszczędzenie sporych pieniędzy. Jakie konkretnie opłaty ponosi się przy panelach fotowoltaicznych i co wchodzi w ich skład? Do 2021 dane przedstawiały się one następująco:

Od 2021 roku powyższy rozkład nieco się zmienił. Jak dokładnie rozkładają się składniki energii przy instalacji fotowoltaicznej od 2021 roku?

Różnica w składnikach rachunku za prąd polega na dodaniu opłaty mocowej, która stanowi znaczne obciążenie dla odbiorców energii elektrycznej. Czym dokładnie jest opłata mocowa? Otóż zapewnia ona środki na inwestycje, czyli np. na różne modernizacje, budowę nowych elektrowni itp. Należy podkreślić, że opłata mocowa przy zastosowaniu fotowoltaiki może być zdecydowanie mniejsza, niż w przypadku standardowego korzystania z energii elektrycznej. Produkcja prądu na własne potrzeby jest zatem opłacalna. Co istotne, fotowoltaika w pełni pokrywa potrzeby energetyczne domu, ale też zdecydowanie ogranicza pobór prądu w firmach.

Jakie są opłaty dystrybucyjne wchodzące w skład rachunku za prąd?

W skład kosztów dystrybucyjnych wchodzą koszty stałe i zmienne.

Koszty stałe:

– opłata sieciowa stała za zamówioną moc

– opłata przejściowa – związana z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych.

– opłata abonamentowa – opłata sprzedawcy prądu, niezatwierdzana urzędowo, która jest związana z kosztami spisania licznika

Wysokość poszczególnych opłat jest regulowana przez dystrybutorów oraz przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Na wysokość opłat stałych nie mamy wpływu – nawet gdy produkujemy więcej prądu, niż faktycznie zużywamy, to i tak ponosimy koszty.

Koszty zmienne:

– opłata sieciowa zmienna, czyli dystrybucyjna – koszty związane m.in. z dystrybucją energii elektrycznej.

– opłata jakościowa – koszty utrzymania odpowiednich parametrów płynącego prądu (np. mocy)

– opłata OZE – środki przeznaczone na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (obejmują np. przyłączenie do sieci instalacji, której jesteś właścicielem)

– opłata kogeneracyjna

– rozliczenie energii biernej

– opłata mocowa

Rachunki za prąd przy instalacji fotowoltaicznej

nwestując w Odnawialne Źródła Energii, zawsze pojawia się pytanie o rachunki za prąd. Fotowoltaika pozwala je znacząco obniżyć, ale chcąc zaoszczędzić na rachunku, kluczowy jest odpowiedni dobór instalacji, a więc odpowiednia moc. Z tego też względu ważne są prawidłowe wyliczenia i zwymiarowanie.

Zbyt mała instalacja PV nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału fotowoltaiki. Oszczędności nie będą wówczas tak duże, jak się spodziewamy, a przecież nie po to się zakłada panele. Powinny one pokrywać nasz zapotrzebowanie na prąd.

Inwestowanie w nieco większą liczbę paneli jest coraz częściej praktykowane. Dlaczego? Z czasem potrzeby na energię mogą wzrastać – np. na skutek dodatkowych urządzeń podłączonych do sieci, ogrzewania elektrycznego itp. Dzięki większej instalacji nie trzeba się będzie tym przejmować.

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna zwraca się w okresie 5-7 lat. Produkuje ona taką samą ilość energii, jaką pobiera użytkownik, a nieraz nawet odrobinę więcej. W 2021 roku wszystkie opłaty stałe wchodzące w skład rachunków za prąd nie powinny wynosić więcej niż 350 zł rocznie.

Panele fotowoltaiczne na dachach i konstrukcjach gruntowych to coraz częstszy widok. Działają one przez cały rok – do produkcji energii potrzebują jedynie światła. Co prawda zimą nie produkują tyle prądu, co latem, ale instalacja i tak jest opłacalna. W końcu mamy rok od daty odczytu licznika na odebranie z sieci zgromadzonej energii. Dwukierunkowy licznik wskazuje, ile energii oddaliśmy do sieci i ile z niej pobraliśmy – dzięki temu wszystko jest pod kontrolą.

Należy podkreślić, że decydując się na Odnawialne Źródła Energii, dbamy o naszą planetę, co jest dzisiaj szczególnie ważne!

Popularne Aktualności Maat4