Fotowoltaika dla firm – czy to się opłaca?

Polska ratyfikowała szereg międzynarodowych porozumień, których celem głównym jest dążenie do wyeliminowania nadmiernej emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kluczowymi źródłami powstawania dwutlenku węgla i pyłów jest spalanie paliw kopalnych dla pozyskania energii oraz transport samochodowy. Minimalizacja tego pierwszego zjawiska możliwa jest dzięki wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii. Ostatnie lata wskazują na dynamiczny wzrost liczby powstających instalacji fotowoltaicznych. Możliwe do uzyskania dofinansowania znacząco poprawiły opłacalność inwestycji w zielone technologie dla gospodarstw domowych. Jednak czy tylko pojedynczy konsumenci są w stanie generować korzyści z fotowoltaiki? Czy to się opłaca także przedsiębiorcom?

Panele fotowoltaiczne – czy się opłata zakładać je w firmie?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lubią proste środki pozwalające na zrównoważenie budżetu firmy. Chodzi o takie rozwiązania, które po dokonaniu analizy wad i zalet, przemawiają zdecydowanie za tymi drugimi. Jakie zatem korzyści przynosi montaż fotowoltaiki dla firm?

 • Możliwość wytwarzania energii ze statusem prosumenta – w obecnym systemie prawnym, każdy przedsiębiorca produkujący energię na własne cele z mikroinstalacji o mocy do 50 kWp, ma prawo skorzystać z zasady bilansowania energii.
 • Ceny komponentów do fotowoltaiki dla firm – moduły fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie i konstrukcje wsporcze nigdy nie były jeszcze tak tanie. Instalacje, które jeszcze 4 lata temu wykonywane były za 100 tysięcy złotych, dzisiaj można zakupić o 20% taniej.
 • Wzrastające rachunki za prąd chodzi tu zarówno o wysokość taryf za energię elektryczną, jak i dodatkowe koszty, w tym opłatę mocową, która uderzyła bardzo silnie w budżet przedsiębiorstw pracujących w trybie dziennym.
 • Preferencyjne finansowanie – jeśli jakiś przedsiębiorca nadal zastanawia się, czy fotowoltaika się opłaca, warto, aby poznał różne możliwości na otrzymanie dofinansowania lub leasingu. One w znaczący sposób ułatwiają zdobycie kapitału na montaż nowego źródła pozyskiwania energii.
 • Autokonsumpcja – większość biur i zakładów pracy działa w Polsce w trybie jednej zmiany dziennej. To idealne rozwiązanie dla fotowoltaiki dla firmy. Energia uzyskiwana z promieni słonecznych jest na bieżąco konsumowana, przez co nie trafia do sieci i nie podlega systemowi opustów.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, nie można mieć wątpliwości, że rok 2021 jest idealnym momentem do instalacji paneli fotowoltaicznych. Czy się opłaca czekać na kolejne wzrosty cen energii, zmianę systemu rozliczania pozyskanej energii albo drożenie komponentów? Oczywiście nie. Dlatego już teraz warto rozważyć, jaką fotowoltaikę dla firmy wybrać.

Fotowoltaika dla firm – mikroinstalacja czy elektrownia?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii nie definiuje precyzyjne różnych rodzajów instalacji fotowoltaicznych. Na gruncie praktyki gospodarczej przyjęło się jednak następujący podział:

 • Instalacje o mocy mniejszej niż 50 kWp nazywamy mikroinstalacjami. Ich założenie nie wymaga przeprowadzania długotrwałych i skomplikowanych procedur biurokratycznych, a dodatkowo brak tu kosztów przyłączenia i rozliczenia.
 • Instalacje o mocy pomiędzy 50 kWp a 500 kWp to tak zwane małe instalacje. Tu niezbędne jest przygotowanie projektu koncepcyjnego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz warunków przyłączenia do sieci.
 • Instalacje o mocy pomiędzy 500 kWp a 1 MWp nazywamy średnimi instalacjami fotowoltaicznymi. Podobnie jak duże instalacje (farmy fotowoltaiczne) wymagają one uzyskania dodatkowych zgód administracyjnych oraz pozyskanie koncesji od Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Instalacje o mocy powyżej 1 MWp to duże instalacje.

Na który z typów powinien zdecydować się przedsiębiorca? Wszystko zależy od zużycia energii, posiadanych środków i strategii energetycznej jednostki.

Fotowoltaika – czy się opłaca dla przedsiębiorstw o małym zużyciu energii?

Zużycie prądu w niedużej firmie usługowej lub handlowej, zazwyczaj nie przekracza 50 MWh rocznie. W tej sytuacji przedsiębiorca decydujący się na montaż fotowoltaiki dla firm ma możliwość skorzystania ze statusu prosumenta. Oznacza to dla firmy ograniczenie dodatkowych formalności biurokratycznych, bezpłatne podłączenie do sieci oraz efektywne zarządzanie nadwyżkami energii. Nadmiar produkcji można wykorzystywać swobodnie w czasie zimowym, gdy warunki wytwarzania są nieco gorsze. Inną korzyścią dla przedsiębiorcy jest szansa na uzyskanie atrakcyjnego finansowania. Zazwyczaj odbywa się to poprzez leasing.

Decydując się na leasing fotowoltaiki dla firmy, każdego miesiąca płacimy instytucji finansowej określoną ratę, która zazwyczaj jest niższa niż kwota oszczędności wynikająca z wytwarzania energii z OZE. Zaletą tego rozwiązania jest także uproszczona procedura przyznawania finansowania oraz możliwość wpisania poniesionych wydatków w koszty działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w domu mają także opcję skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na panele fotowoltaiczne. Czy się opłaca? Odpowiedź jest jednoznacznie twierdząca. W ramach tego narzędzia finansowego istnieje możliwość odliczenia od dochodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup mikroinstalacji. Ostateczny koszt zestawu można spaść o kilkadziesiąt procent.

Formą wsparcia rozwoju fotowoltaiki dla każdego przedsiębiorcy jest także program gwarancji bankowych Biznesmax. To narzędzie działa jako bezpłatne zabezpieczenie kredytu na inwestycje w innowacje ekologiczne, w tym na przykład fotowoltaikę dla firm. W przypadku niewypłacalności gwarant spłaci zobowiązanie za kredytobiorcę (maksymalny poziom zabezpieczenia wynosi 2,5 mln euro).

Fotowoltaika – czy to się opłaca dla podmiotów o dużym zużyciu energii

Różnego rodzaju zakłady przemysłowe, fabryki i firmy produkcyjne generują większe zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo większość z nich działa w systemie zmianowym, a przez to zasada prosumenta nie jest w ich przypadku optymalnym wyborem. Czy fotowoltaika się opłaca dla tego typu jednostek?

W tym wypadku warto zainwestować w tak zwane małe instalacje fotowoltaiczne. Nie wymagają one zdobycia koncesji URE, przez co proces uzgodnień i budowania koncepcji nie jest przesadnie długi. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy fotowoltaiki dla firm mogę rozliczać się na zasadach ogólnych. W tym modelu prąd sprzedawany jest po cenie energii czynnej zanotowanej w poprzednim kwartale. Tym samym dany podmiot zaczyna prowadzić gospodarkę energetyczną tak jak każda elektrownia.

Jaką powinna mieć moc mała firmowa fotowoltaika? Czy się opłaca inwestować duże środki w instalację produkującą więcej, niż wynosi bieżące zapotrzebowanie? Warto zauważyć w tym miejscu, że cena sprzedaży energii wynosi około 40% ceny jej zakupu. Zestawy wytwarzające nadwyżki są więc mniej rentowne, ale pozwalają na uzyskanie dodatkowych zysków w przyszłości.

Istnieje możliwość przyjęcia trzech strategii:

 • Inwestycja w farmę fotowoltaiczną, która pozwala generować zyski ze sprzedawanej energii,
 • Inwestycja w fotowoltaikę dla firmy na tyle dużą, by koszt kupowanej energii równał się zyskom z energii sprzedanej.
 • Inwestycja w niewielką ilość paneli, tak by poziom autokonsumpcji wynosił 100%.

W przypadku fotowoltaiki dla firm najważniejsze zdaje się maksymalizowanie autokonsumpcji, więc to ostatnia strategia jest najczęściej wybierana przez podmioty gospodarcze.

Produkcja i przemysł także może liczyć na dofinansowania fotowoltaiki. Oprócz opisanych wcześnie gwarancji Biznesmax i leasingu dedykowano dla nich program Energia Plus. W jego ramach można starać się o pożyczkę z częściowym umorzeniem oraz o dotację. To wszystko pod warunkiem, że nasza firma zużywa rocznie ponad 2GWh energii elektrycznej. Warto także śledzić ogłoszenia Regionalnych Programów Operacyjnych i NFOŚiGW, gdyż niebawem mają ruszyć pierwsze nabory w ramach nowej perspektywy finansowej. Wśród nich na pewno będą działania, które swoim zakresem obejmą fotowoltaikę dla firm.

Popularne Aktualności Maat4