Realizacje

Wydział Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maat4 wykonał w budynku Wydziału Stomatologii WUM kompleksowe instalacje elektryczne, teletechniczne oraz dostawę sprzętu IT:

 • System telewizji przemysłowej CCTV
 • System Kontroli Dostępu
 • System Sygnalizacji Pożaru
 • Wykonanie Systemu Gaszenia pomieszczenia IT
 • System Detekcji Tlenku Węgla
 • System Okablowania Strukturalnego
 • Dostawa Urządzeń Aktywnych oraz Urządzeń Sieci Bezprzewodowej
 • System Zarządzania Budynkiem BMS
 • Dostawa Bramy Centrali Telefonicznej
 • Wykonanie Przyłączy Teletechnicznych
 • Dostawa sprzętu IT