Realizacje

Usługi serwisowe dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Firma Maat4 w ramach umowy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki wykonała instalacje sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienie systemów bezpieczeństwa technicznego w nowej siedzibie COI w Warszawie. Oprócz tych prac spółka będzie świadczyć usługi serwisowe, których zakres obejmuje:

  • świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy
  • świadczenie wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy
  • przeprowadzenie szkoleń dotyczących systemów