Realizacje

Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich – siedziby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

W ramach projektu „Akademia otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” Spółka Maat4 wykona roboty w zakresie instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Prace obejmują:

Instalacje elektryczne, w tym:

 • elektroenergetyczne przyłącza niskiego napięcia
 • rozdzielnicę główną, trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające
 • zasilanie urządzeń sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji
 • zasilanie urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, klap oddymiających, gniazd ogólnych i komputerowych
 • oświetlenie
 • instalacja odgromowa
 • instalacje elektryczna w pomieszczeniach węzła cieplego

Instalacje teletechniczne, w tym:

 • teleinformatyczne – komputerowa i telefoniczna
 • instalacja systemu przyzywowego
 • instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP
 • instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • instalacja systemu kontroli dostępu SKD
 • system CCTV – zabezpieczenie istniejącego systemu
 • wykonanie zabezpieczenia p.poż

Pomiary, konfigurację, programowanie i uruchomienie systemów elektrycznych i teletechnicznych.