Serwis obiektów dla Laris Property Management

W ramach podpisanej umowy Spółka Maat4 będzie odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz obsługę serwisową prewencyjną urządzeń, układów, instalacji i systemów technicznych obiektów Laris Property Management położonych przy ulicy Pańskiej oraz Przyce.
Umowa została podpisana na czas nieokreślony i obejmuje obszar ochrony pożarowej, systemów bezpieczeństwa, instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wentylacji i klimatyzacji oraz wyposażenie techniczne.

Laris Property Management - realizacje MAAT4

Listopad 30th, 2018

Posted In: Aktualności