Maat4 z kolejnym dużym kontraktem na instalacje elektryczne i teletechniczne

Baletowa Business Park

Maat4 wykona instalacje elektryczne i teletechniczne w powstającym w Warszawie nowoczesnym centrum biurowo-konferencyjnym Baletowa Business Park. Inwestorem kompleksu jest jeden z największych w Polsce dostawców usług telekomunikacyjnych – Polkomtel, należący do Grupy Cyfrowy Polsat. Inwestycja operatora będzie składała się z dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 25 tys. m².

Zakres elektryczny wykonywany przez Maat4 pozwoli na sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną i obejmuje w szczególności instalacje silnego i niskiego napięcia, oświetlenia, tras kablowych, dystrybucji energii oraz zasilania gwarantowanego.

Z kolei instalacje teletechniczne zapewnią wysoki standard obiektów oraz wykorzystywane będą do automatyzacji sterowania i zarządzania systemami w budynkach. Bezpieczeństwo obiektu i użytkowników zapewnią: systemy kontroli dostępu, telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania i napadu. Nad ochroną pożarową czuwać będą systemy sygnalizacji pożaru, detekcja niebezpiecznych gazów oraz system gaszenia w pomieszczeniach serwerowni. Warto podkreślić, że Maat4 w ramach odrębnej umowy przygotowywał także dokumentację projektową tych instalacji.

Zakres teletechniczny obejmuje m.in. okablowanie strukturalne i światłowodowe, instalację domofonową, systemy audio-wideo oraz automatykę budynkową BMS.

Najemcą jednego z budynków, gdzie prace zakończą się w trzecim kwartale 2020 roku będzie inny znany operator telekomunikacyjny – spółka Netia S.A., również należąca do Grupy Cyfrowy Polsat.

Baletowa Business Park

Grudzień 10th, 2019

Posted In: Aktualności